Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Agnieszka Weiner

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Absolwentka pedagogiki UMCS w Lublinie. Stopnie naukowe uzyskała w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest także absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie psychologii muzyki. Specjalizuje się w pedagogice i psychologii muzyki, edukacji wczesnoszkolnej oraz psychometrii muzycznej. Autorka ponad 100 publikacji naukowych: monografie własne, współautorskie, pod redakcją, artykuły, recenzje naukowe i wydawnicze. Czynna uczestniczka ponad 70 konferencji naukowych (krajowych i międzynarodowych). Członek Zespołu Pedagogiki Elementarnej KNP PAN, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Kierownik naukowy grantów rektorskich i projektów badawczych (m.in. NCK, IMiT, MKiDN), członek zespołu wielu projektów (w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej). Stypendystka naukowej wymiany w programie Ministerstwa Republiki Słowacji. Doświadczenie naukowe zdobywała w UMCS (27 lat) i WSEI (obecnie), gdzie pełniła funkcję prodziekana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz koordynatora merytorycznego kierunku Pedagogika. Doświadczenie praktyczne uzyskała również poza uniwersytetem w placówkach edukacyjnych (blisko 20 lat).

Agnieszka Weiner