Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Adam Jankiewicz

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Doktor, historyk, prawnik, kulturoznawca. Autor szeregu prac, m.in. z dziedziny historii ustroju, konstytucjonalizmu i prawa konstytucyjnego, ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, przestrzeni kulturowej, rozwoju przestrzennego, studiów historyczno-konserwatorskich, historyczno-urbanistycznych, regionalistyki i dziejów kartografii. Były pracownik PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie. Od 1991 związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Członek Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kultury przy MKiDN. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją „Dziedzictwo Nasze”, Stowarzyszeniem „Wspólnota Kulturowa Borussia”. Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Adam Jankiewicz