Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Paweł Onochin

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Socjolog, animator kultury. Od 20 lat związany ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. Współorganizator przeglądów i kurator wystaw współczesnej twórczości ludowej, członek jury konkursów dotyczących sztuki ludowej, dokumentalista regionalnej kultury. Autor opracowań dotyczących współczesnej plastyki ludowej i folkloru. Członek m.in. Rady Fundatorów Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, grupy roboczej ds. przekazu międzypokoleniowego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN, kolegium redakcyjnego pisma „Twórczość Ludowa”. Pomysłodawca i członek redakcji portalu internetowego www.kulturaludowa.pl. Współtwórca założeń programowych planowanego w 2012 narodowego instytutu, który miał zająć się ochroną i popularyzacją kultury ludowej.

Paweł Onochin