Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Magdalena Kwiecińska

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Doktor, etnolog. Pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Dział Folkloru i Tradycji). Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komisji Etnograficznej PAU. Kuratorka wystaw, autorka artykułów, filmów i prelekcji. Ekspert w sprawie wniosku o wpis szopkarstwa krakowskiego na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Prowadziła badania terenowe na temat obrzędowości dorocznej (Polska, Ukraina), z zakresu etnomuzykologii (Huculszczyzna, Pieniny, Gorce) i ludowego rzemiosła na Sądecczyźnie. Obecnie zajmuje się religijnym dziedzictwem Krakowa, kulturą romską (Polska, Słowacja, Czechy) i tradycją garncarstwa na Rzeszowszczyźnie. 

Magdalena Kwiecińska