Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Krzysztof Lewandowski

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Prawnik, specjalista prawa autorskiego, prawa kultury i własności intelektualnej. Od 2011 r. dyrektor generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W latach 1999–2011 nauczyciel akademicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademia Muzyczna w Poznaniu, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu). Organizator licznych konferencji naukowych poświęconych prawu autorskiemu i warsztatów dla twórców i użytkowników twórczości. Jest autorem ponad 200 artykułów poświęconych prawu autorskiemu i kulturze. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS od 1993 r. jako doradca prawny, konsultant, trener i wykładowca w zakresie prawa autorskiego, mediów, kultury, autor materiałów szkoleniowych i informacyjnych nt. prawa autorskiego w wydawnictwach stowarzyszenia. Doradca twórców i artystów wykonawców, instytucji kultury, organizacji pozarządowych.

Krzysztof Lewandowski
fot. Marek Szymański