Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Małgorzata Chmurzyńska

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Absolwentka Instytutu Muzykologii UW, Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (wydział V), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (psychologia społeczna) oraz Podyplomowych Studiów z Psychologii Muzyki (AMFC). Obecnie wykładowca przedmiotów psychologia dla muzyków, psychologia muzyki, psychologia prowadzenia zespołów na studiach stacjonarnych i doktoranckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zrealizowała takie projekty badawcze jak, m.in. „Poczucie kompetencji i skuteczności zawodowej nauczycieli-muzyków” (badania nauczycieli fortepianu SM I st., 2005–2008), „Psychologiczne i społeczne uwarunkowania osiągnięć pianistów” (badania uczestników międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz studentów klas fortepianu polskich akademii muzycznych, 2010–2015); „Polskie szkolnictwo muzyczne II st.” badania nauczycieli–muzyków wszystkich specjalności ze szkół muzycznych II st., 2013–2014. Uczestniczyła w wielu konferencjach ogólnopolskich (m.in. organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz międzynarodowych (m.in. organizowanych przez European Society for the Cognitive Sciences of Music ESCOM; przez uniwersytety w Paderborn, Insbrucku, Helsinkach, Nikozji).W 2005 r. otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zasiada trzecią kadencję w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Małgorzata Chmurzyńska