Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Anita Debaere

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Anita Debaere – jest dyrektorem Pearle* – Live Performance Europe. Ta europejska federacja organizacji z sektora kulturalnego reprezentuje, poprzez zrzeszone w niej organizacje członkowskie, ponad 10 000 instytucji artystycznych z całej Europy.  Przed rozpoczęciem pracy w Pearle* była związana z sektorem muzyki klasycznej. Przez pewien czas pracowała też w departamencie relacji zewnętrznych firmy energetycznej, gdzie jej obowiązki obejmowały sprawy publiczne, sponsoring i patronaty. Anita Debaere z pełnym zaangażowaniem działa na rzecz tworzenia zrównoważonego środowiska rozwoju dla sztuk wykonawczych, stara się nadawać bieg tym sprawom i problemom, które mogą mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie organizacji sztuk wykonawczych. Ważnym aspektem jej kariery jest organizacja międzynarodowych tournées oraz relacje międzynarodowe.

Anita Debaere