Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Artur Gadzała

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1990), w klasie skrzypiec prof. Zenona Brzewskiego. Po zakończeniu studiów związał się z macierzystą uczelnią. Działalność dydaktyczną prowadził także poza murami uczelni na Mistrzowskich Kursach Interpretacji. Od 1992 r. jest członkiem orkiestry Sinfonia Varsovia – Polskiej Orkiestry Kameralnej, a od 2003 r. pełni w niej funkcję muzyka solisty. W trakcie 25 letniej pracy w orkiestrze występował z wieloma wybitnymi artystami, w najbardziej prestiżowych salach koncertowych. Współpracował jako gościnny koncertmistrz z zagranicznymi orkiestrami we Francji i Japonii. Za swoją działalność został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony dla Warszawy (2014). Był współinicjatorem utworzenia branżowego związku zawodowego skupiającego się na problemach środowiska muzyków orkiestrowych i chórzystów - Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych, w którym pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Głównego.

Artur Gadzała