Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Grzegorz Kurzyński

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Pianista, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej w Poznaniu (1996–2002) oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu (od 1972), w której pełnił funkcje kierownika Katedry Fortepianu (od 2001), prorektora ds. naukowo-dydaktycznych (1999–2002) i rektora tej uczelni (2002–2008) – ponownie wybrany na to stanowisko w 2016 r. Członek Rady Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2002–2004); członek Komisji Akredytacyjnej (Proces Boloński) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP); przewodniczący Akredytacyjnej Komisji Uczelni Artystycznych (AKUA); wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (KRUA); ekspert w zakresie standardów na kierunkach instrumentalistyka oraz jazz i muzyka estradowa; członek Komisji Ekonomicznej KRASP; członek Zespołu do spraw opracowania procedury i kryteriów oceny dorobku naukowego przy MNiSW; członek Zespołu ds. Opracowania Modelu Awansu Naukowego w Polsce KRASP; członek zarządu sieci europejskich uczelni artystycznych Chain of Music and Dance (CHAIN); od 2010 r. członek Rady Głównej Stowarzyszenia Europejskich Uczelni Muzycznych (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen); członek Europejskiego Komitetu Akredytacyjnego Stowarzyszenia Europejskich Uczelni Muzycznych (AEC Accreditation Committee); ekspert w procedurach akredytacyjnych przeprowadzanych przez European University Association (EUA) i Association Européenne des Conservatoires; członek Rady Głównej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ekspert boloński nominowany przez ministra MNiSW; przewodniczący zespołu MNiSW tworzącego Krajowe Ramy Kwalifikacji dla obszaru SZTUKA. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grzegorz Kurzyński