Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Polish Cello Quartet

Wrocław 4–5 IX 2017


Biografia

Zespół powstał w 2011 r. Tworzą go wybitni wiolonczeliści młodego pokolenia, którzy kształcili się u wielu uznanych pedagogów, takich jak m.in. P. Głombik, S. Firlej, F. Helmerson, G. Hoffman, M. Flaksman i J. Očić. Postanowili założyć ten wyjątkowy zespół kameralny, aby pokazać szerszej publiczności jego unikatowe brzmienie. Zespół wykonuje przede wszystkim utwory oryginalnie napisane na kwartet wiolonczelowy. Ponadto stale powiększa swój repertuar o kompozycje pisane współcześnie przez wiodących kompozytorów polskich i zagranicznych. Muzycy są pomysłodawcami i organizatorami Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej w Nysie. MAW skupia wokół siebie wybitnych profesorów zza granicy i liczne grono młodych wiolonczelistów, aktywnie promując przy tym twórczość kameralną napisaną na zespoły wiolonczelowe. Od 2014 r. Polish Cello Quartet jest zespołem Narodowego Forum Muzyki. W tym roku ukazał się ich debiutancki album Discoveries.

Polish Cello Quartet