Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Daniel Jacewicz

Gdańsk 12 IX 2017


Biografia

Reżyser teatralny, aktor, animator kultury, instruktor teatralny. W 1996 założył i do dziś prowadzi alternatywny Teatr Brama w Goleniowie. Pomysłodawca i główny realizator Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT oraz Festiwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA. Laureat głównych nagród na festiwalach teatralnego offu w Polsce. Autor kilkudziesięciu premier teatralnych. Inicjator wielokierunkowych sieci współpracy pomiędzy twórcami i ośrodkami sztuki. Lider Ośrodka Teatralnego, od 2012 działającego we własnej siedzibie w Goleniowie, gdzie realizowane są cykliczne działania programowe kierowane do społeczności lokalnej promujące wielokulturowość. Pomysłodawca i kurator Akademii Teatru Alternatywnego, prowadzonej wspólnie z Teatrem Kana oraz Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.

Daniel Jacewicz