Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Ryszard Markow

Gdańsk 12 IX 2017


Biografia

Archiwista, animator kultury. Pełnił funkcję m.in. zastępcy dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie, Filharmonii Szczecińskiej, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Teatru Wielkiego w Poznaniu, zastępcy dyrektora i p.o. dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. W l. 2002–2017 wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Współorganizator międzynarodowych konferencji „Teatry w Europie” (Szczecin 2002, Międzyzdroje 2004). Autor wydarzeń i wystaw dokumentujących życie teatralne Szczecina. Współautor takich publikacji, jak 40 lat teatrów dramatycznych Szczecina (1985), Pionierskie lata kultury szczecińskiej (1986), Encyklopedia Szczecina (2000), Szczecin teatralny (2002), Małe sceny wielkiego zamku (2015), autor katalogów wystaw i artykułów poświęconych historii teatrów szczecińskich.

Ryszard Markow