Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Grzegorz Rybicki

Gdańsk 12 IX 2017


Biografia

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 wykonuje zawód adwokata w spółce adwokackiej w Warszawie. W 1993 odbył szkolenie i staż adwokacki w Chicago. Ukończył Podyplomowe Studia z Zakresu Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego. Od 2001 jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego. Brał czynny udział w jej pracach jako członek/przewodniczący składów orzekających w sprawie zatwierdzania tabel wynagrodzeń składanych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z prawem kultury, w tym regulacjami dotyczącymi stosowania przepisów prawa autorskiego, szczególnie w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Od wielu lat współpracuje z ZASP – Stowarzyszeniem Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji jako doradca prawny.

Grzegorz Rybicki