Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Marta Kaczan-Parchimowicz

Kraków 14-15 IX 2017


Biografia

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych prawa autorskiego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka medalu „Za Chlubne Studia” przyznawanego przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską „Ochrona prawna oznaczeń geograficznych”. Uczestniczka Konferencji CIAGP (Conseil International des Créateurs des Arts Graphiques, Plastiques et Photographiques, Wiedeń 2016), podczas której zaprezentowała status i działalność Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów plastycznych. Jej zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia prawa cywilnego, w szczególności prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a także status i funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w Polsce i za granicą. Wykonuje zawód radcy prawnego w kancelarii prawnej w Warszawie. Prowadzi także szkolenia z dziedziny prawa autorskiego i ochrony praw autorskich dla twórców. 

Marta Kaczan-Parchimowicz