Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Zbigniew Jan Mańkowski

Kraków 14-15 IX 2017


Biografia

Doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi interdyscyplinarne zajęcia łączące obszary sztuk wizualnych w kontekście filozofii, literatury, historii idei i nauk społecznych. Autor monografii Widzieć prawdę. Józefa Czapskiego filozofia twórczej egzystencji (słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2005). W innych pracach rozwija zapoczątkowane w książce o Czapskim kwestie związków literatury i sztuki („Uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala”); podejmuje tematy współistnienia literatury, sztuki i życia społecznego („Wy-twarzanie społeczeństwa w literaturze – na podstawie współczesnej prozy polskiej”). W swoich analizach badawczych i esejach odwołuje się do filozofii rozumienia i humanistyki łączącej m.in. estetykę, filozofię, historię idei oraz sztuki wizualne („Współistnienie słowa i obrazu”, „Milczy i mówi obraz”, „Literatura wobec sztuk wizualnych. Refleksji kilka”). W ostatnich pracach rozwija koncepcję „refleksyjności estetycznej”, odnosząc ją do działalności mimetycznej, do doświadczeń związanych ze zmysłami („Refleksyjne źródła nowoczesnej sztuki. Lektura pism estetycznych Baudelaire’a”) czy zagadnień dotyczących kwestii artystycznych („Czapskiego refleksyjność estetyczna”) i badania teoretycznego oraz poznawczego potencjału refleksyjności krytycznej („Emocje krytyka. Refleksyjne spojrzenie na kilka aspektów narracji krytycznej”) oraz głównie artystyczno-estetycznych aspektów pisarstwa Czesława Miłosza ( w przygotowaniu książka pod roboczym tytułem „Refleksyjność estetyczna pisarstwa Czesława Miłosza”). Ekspert projektu „Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie” prowadzonego w roku 2009/2010 przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku.

Zbigniew Jan Mańkowski