Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Jerzy Woziwodzki

Kraków 14-15 IX 2017


Biografia

Absolwent Wydziała Malarstwa ASP w Krakowie. Uprawia rysunek, sgraffito, malarstwo sztalugowe (olej, tempera, pastel), architektoniczne i sakralne. Od 1966 członek ZPAP. W latach 1966–67 przebywał w Wiedniu i Paryżu. Od 1967 działał w ZPAP. W latach 70. organizował cykle wystaw w zakładach pracy. Od 1978 do 1989 zbierał i redagował materiały o kulturze i sztuce, zaś społ. – polityczne i zbiorowe protesty przekazywał do zachodnich mediów (m.in. Radio Wolna Europa, Radio Londyn). W okresie Stanu wojennego pracował w zespole pomocy materialnej i medycznej dedykowanej plastykom. Do rozwiązania ZPAP przewodniczącył Sekcji Malarstwa. Uczestnik i animator Ruchu Kultury Niezależnej (RKN), organizował życie artystyczne, wystawy sztuki niezależne, sympozja o kulturze z Kurią i PATem. Tworzył Sekcję Sztuki przy krakowskim Klubie Inteligencji Katolickiej (KIK), organizował spotkania plastyków z literatami – SPP, tworzył i prowadził galerię KIK oraz zorganizował wystawy w „podziemiu”, a także organizował rekolekcje środowiskowe w zakonach oraz ogólnopolskie sympozja z wystawami – Filozofia, Kultura, Sztuka. Przedstawiciel okręgu krakowskiego w spotkania Roku Kultury Niezależnej, zakończonych organizacją Ogólnopolskiego Komitetu Legalizacji ZPAP i rejestracji ZPAP w sądzie. Na XV Walnym Zjeździe Delegatów w 1989 w Krakowie został wybrany na wiceprezesa ZPAP. Zajmował się procesem zwrotu majątku ZPAP i sprawami legislacyjnymi – nowe prawa dot. twórców. Przez ponad pięć lat walczył o zwrot nieruchomości i majątku ZPAP. Od 1989 działał w Komitecie Porozumiewawczym Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych; w l. 1993–95 sekretarz Komitetu. W 1993 r. reaktywował prawowity Komitet Narodowy Polski IAA-AIAP, wprowadził go do struktur europejskich i światowych. Od 1993 do 1999 prezes ZPAP dwóch kadencji. Organizował Europejski Kongres i Konferencje IAA-AIAP UNESCO w Krakowie dot. praw artystów plastyków w Europie, zakończony Uchwałą Rekomendacji Krakowskiej Status Artysty – Twórcy w Społeczeństwie. Wprowadził ZPAP do ECA – Rady Artystów Europy przy UE w Brukseli. Z sukcesem ukończył proces rewindykacyjny, odzyskując cały majątek ZPAP. Uczestniczył w pracach wielu Komisji Sejmowych, tworzących nowe Prawo autorskie, wielokrotnie nowelizowane Prawo o najmie lokali, Prawo budowlane i Ustawy emerytalne. Doprowadził do przyznawania corocznej Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w 2 dziedzinach sztuki: czystej i użytkowej oraz Odznaczeń i Orderów nadawanych przez Prezydenta RP. Odznaczony Złotą Odznaką ZPAP, Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

 

Jerzy Woziwodzki