Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Karolina Staszak

Kraków 14-15 IX 2017


Biografia

Urodzona w 1985 r, historyk sztuki oraz krytyk. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w latach 2011-2014 była uczestnikiem studiów doktoranckich. Redaktor naczelna miesięcznika o sztuce „ARteon”, w którym publikuje artykuły popularyzujące sztukę oraz teksty krytyczno-artystyczne, poruszając m.in. problem braku kryteriów wartościowania dzieł sztuki oraz braku granic etycznych w sztuce współczesnej. Poza miesięcznikiem „ARTeon” publikowała m.in. w czasopismach „Arttak – Sztuki Piękne”, „Artluk. Sztuka na spad” oraz konserwatywnym miesięczniku „Lux”. Gość paneli dyskusyjnych i konferencji, m.in.: „Koniec rzeźby” – konferencji zorganizowanej przez Katedrę Rzeźby i Działań Przestrzennych ASP we Wrocławiu; „Etyka, estetyka, ranga: dzieło sztuki w obiegu przeciwstawnych wartości” – konferencji zorganizowanej przez Sosnowieckie Centrum Sztuki „Zamek Sielecki” oraz corocznego panelu krytyków, organizowanego przy okazji wystawy „Najlepsze Dyplomy ASP”. Laureatka Nagrody dla Młodych Dziennikarzy Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za artykuł o praktyce przywłaszczenia prac artystów neoawangardowych przez Piotra Uklańskiego.

Karolina Staszak