Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Marcin Kędziora

Bytom 18 IX 2017


Biografia

Absolwent Łódzkiej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella. Od 1993 r. był związany z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie jako tancerz, a od 2003 jako tancerz koryfej. Po zakończeniu kariery tancerza w 2014 r. podjął pracę w zespole jako specjalista ds. bhp i ppoż. W 2015 r. razem z dr Joanną Gorwą, biomechanikiem z AWF w Poznaniu, oraz z katedrą biomechaniki Politechniki Śląskiej w Zabrzu zorganizował badania biomechaniczne tancerzy Zespołu „Śląsk”, które miały na celu zmierzenie siły oddziaływania podłoża podczas wykonywania poszczególnych elementów tańca. Od 2016 r. jest beneficjentem programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy. Od 2006 należy do ZASP, w którym osiem lat później został członkiem Zarządu Sekcji Tańca i Baletu. Został odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” (2008), Brązowym Krzyżem Zasługi (2013) oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2014).

Marcin Kędziora