Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Katarzyna Bester

Bytom 18 IX 2017


Biografia

Doktor nauk humanistycznych, badacz teatru i tańca, wykładowca, teatrolog, krytyk i kurator. Jej zainteresowania tematyczne to strategie interkulturowe w sztuce, teatr interkulturowy, taniec współczesny i teatr fizyczny, współczesny teatr azjatycki oraz nowe formy performatywne. Pracę doktorską na temat przedstawień interkulturowych obroniła z wyróżnieniem w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską poświęciła zaś zagadnieniu współczesnego tańca japońskiego butō.
Publikowała w pismach „Didaskalia”, „Odra”, „Scena”, „Teatr” oraz w czasopiśmie kulturalnym „Fragile”. Autorka eseju „Konstrukcja i dekonstrukcja widza w teatrze interkulturowym” wydanego w tomie „Publiczność (z)wymyślana” (Kraków 2009), a także tekstów okolicznościowych publikacji Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, z którą to instytucją współpracuje od 2004 roku. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Association for Asian Performance (AAP) oraz The Center for Performance Research and Cultural Studies in South Asia (Cpracsis). W latach 2012–2013 pracowała jako specjalista ds. organizacji wydarzeń kulturalnych w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, nowej placówce należącej do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, zajmując się wielowymiarową koordynacją realizacji interdyscyplinarnego programu oraz jego współtworzeniem. Inicjowała prezentacje tańca współczesnego na tamtejszej scenie. W 2013 współtworzyła koncepcję Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego „KRoki”, którego od początku była również kuratorem. Przez ostatnie miesiące była jednym z kuratorów kilku kolejnych odsłon projektu Scena Tańca Studio realizowanego przez Teatr Studio w Warszawie i Instytut Muzyki i Tańca. Niedawno ukończyła również pracę jako dramaturg w ramach przygotowywanego spektaklu z pogranicza tańca współczesnego i opery „HARAWI – Event Horizon” w reżyserii Thorstena Teubla. Laureatka Małopolskiego Stypendium Dokoranckiego ufundowanego przez Urząd Marszałkowski i Unię Europejską za podjęcie innowacyjnej pracy badawczej wpisującej się w strategiczne obszary rozwoju regionu. W Katedrze Dramatu UJ prowadziła autorskie zajęcia poświęcone przemianom w teatrze japońskim XX i XXI wieku. Obecnie przygotowuje się do prowadzenia zajęć w Katedrze Performatyki UJ poświęconych performansom kultur pozaeuropejskich.

Katarzyna Bester