Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Jadwiga Majewska

Bytom 18 IX 2017


Biografia

Krytyk, teoretyk, kuratorka, wykładowca. Ukończyła religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2009 roku wykłada gościnnie w Katedrze Teatru i Dramatu. Pisze o tańcu, teatrze i sztukach plastycznych. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Teatr” oraz „Didaskaliami”. Jej teksty można także znaleźć w „Znaku”, „Res Publice Nowej”, „ArtTaku”, „Kulturze Enter” oraz na stronie dwutygodnik.com. W 2013 roku nagrodzona Nagrodą Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególny wkład w rozwój polskiego tańca. Jest współzałożycielką Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca. Zasiadała (w latach 2011–2014) w pierwszej Radzie Programowej ds. tańca Instytutu Muzyki i Tańca, jest członkinią Dance Critics Association, Congress of Research in Dance, The International Dance Council CID oraz Towarzystwa Badań Teatralnych. Autorka i kuratorka MAKT – Mobilnej Akademii Krytyki Tańca. W 2011 roku została wyróżniona stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którego ramach opracowała dwie antologie tekstów o tańcu współczesnym: „Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym” (Ha!art 2013) oraz „My Taniec. Antologia polskiej krytyki tańca po 1989 roku” (Mościckie Centrum Sztuki 2013). Wydała także „The Body Revolving the Stage. New Dance in New Poland” (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego 2011). Przetłumaczyła (wraz z Arturem Grabowskim) „Terpsychorę w tenisówkach” Sally Banes (PWM 2013) oraz wiele tekstów z historii i teorii tańca. Współpracowała jako ekspert z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na którego zlecenie napisała (wraz z Joanną Szymajdą) pierwszy „Raport o stanie tańca współczesnego w Polsce”. Jako kuratorka prowadziła i prowadzi wiele polskich i międzynarodowych projektów artystycznych, badawczych i edukacyjnych, m.in. w Izraelu, we Włoszech, na Węgrzech, w Białorusi, na Ukrainie, a także w Armenii i Gruzji. W 2013 roku powołała do życia (wraz z Katarzyną Bester) Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego „KRoki” w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, nad którym od 2017 roku samodzielnie sprawuje nadzór kuratorski. W 2015 powołała (wraz z Mikołajem Mikołajczykiem) i otoczyła kuratelą 10 edycji Sceny Tańca Studio w Teatrze Studio w Warszawie, pierwszej w Polsce sceny prezentującej regularnie osiągnięcia polskich artystów tańca.

Jadwiga Majewska
fot. Jakub Wittchen