Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Joanna Szulborska-Łukaszewicz

Gdańsk 12 IX 2017


Biografia

Doktor w zakresie zarządzania kulturą, teatrolog, pracownik administracji samorządowej. Sekretarz Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU. W l. 2009–2015 adiunkt w Instytucie Kultury na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, obecnie pracownik nieetatowy. Współtworzyła wiele gminnych projektów i programów na rzecz kultury i artystów w Krakowie. Koordynatorka prac nad Strategią Rozwoju Kultury w Krakowie na l. 2010–2014 oraz nad Programem Rozwoju Kultury w Krakowie 2030. Inicjatorka cyklu debat „Z kulturą o kulturze – kultura pod ścianą”. Współorganizatorka konferencji „Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna. Idee i praktyka”. Autorka monografii Polityka kulturalna w Krakowie, raportu Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz?, artykułów naukowych oraz dokumentów strategicznych i ekspertyz. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Zarządzanie w Kulturze”.

Joanna Szulborska-Łukaszewicz