Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Janusz Jaskulski

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Etnolog-folklorysta, muzealnik i ani­ma­tor kultury. Kustosz w Muzeum Instrumentów Muzycznych – o/Muzeum Narodowego w Poznaniu. Współorganizator m.in. Wielkopolskich Spotkań Budowniczych Dud i Kozłów, Spotkań Kolędników-Dudziarzy w Połajewie, Konkursu Muzyki Ludowej w Kopanicy. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu, Fundacji PU Poznań oraz zespołu roboczego Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN. Autor wystaw o muzyce tradycyjnej oraz publikacji z tym związanych (w tym redakcja rocznika „Duda i kozieł”). Prowadził badania terenowe i archiwalne w Wielkopolsce i innych regionach kraju, Ameryce Południowej, Kazachstanie. Juror konkursów krajowych i zagranicznych.

Janusz Jaskulski
Fot. Zygmunt Gajewski