Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Lech Śliwonik

Gdańsk 12 IX 2017


Biografia

Teatrolog, profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej, redaktor naczelny kwartalnika „SCENA”. Badacz i znawca polskiego teatru studenckiego i alternatywnego, teatru amatorskiego, teatru ludowego, teatru dla życia, polityki kulturalnej, edukacji przez teatr. Od kilkudziesięciu lat aktywny animator życia teatralnego. W Akademii Teatralnej prowadził zajęcia: „Współczesne życie teatralne”, „Teatr i media – prasa”, „Teatr amatorski – tradycje, konteksty, zjawiska”. Autor i współautor kilkunastu pozycji książkowych, opublikował ponad 200 szkiców i artykułów. W latach 2002–2008 rektor Akademii Teatralnej. W latach 1996–2002 oraz 2008–2010 dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze. Stworzył w 1987 roku studia zaoczne WOT i kierował nimi przez 10 lat. W latach 2005–2008 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych (wcześniej przez trzy lata był zastępcą przewodniczącego KRUA). Wiceprzewodniczący Rady Szkolnictwa Artystycznego (2011–2014). Od 2016 roku przewodniczący Rady ds. Instytucji Artystycznych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lech Śliwonik