Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Ryszard Michalski

Lublin 6 IX 2017


Biografia

Współtwórca i prezes Stowarzyszenia „Tratwa”, kierownik Ośrodka Animacji Kultury Czynnej w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. W ramach pracy w stowarzyszeniu realizuje długofalowy program promujący innowacyjne formy uczestnictwa w kulturze, za cel stawiając ułatwienie dostępu do kultury grupom wykluczonym. Zajmował się m.in. mniejszościami etnicznymi, jak i kulturowymi, próbując ocalić tradycję i powiązać ją z nowoczesnością. Współtworzył wiele projektów, m.in. „Inne kontynenty”, „Kręgi” i „Konstelacje”. Od 2014 koordynuje ogólnopolski program rewitalizacji tradycyjnej kultury wiejskiej „Akademia Kolberga” Instytutu Muzyki i Tańca. Za innowacyjne działania na rzecz grup i kultur marginalizowanych nominowany do światowej organizacji innowatorów społecznych „Ashoka”.

Ryszard Michalski