Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Piotr Sieklucki

Gdańsk 12 IX 2017


Biografia

Reżyser. Założyciel i dyrektor generalny Teatru Nowego w Krakowie. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teatr Nowy. Reżyser takich spektakli, jak Historie Petra Zelenki wg opowiadań Petra Zelenki, Jaskinia filozofów Zbigniewa Herberta, Moskwa Pietuszki wg Wiktora Jerofiejewa, Szwaczki Pawła Sali. Kurator wielu projektów, m.in. „Re-kreacji: Ibsen”, „Re-kreacji: Rosja”, „Młodej Sceny Letniej”, „Europy Sztuki bez granic” oraz cyklicznego projektu repertuarowego „Sezony Sztuki Angażującej”. Współtwórca programu „60+ Nowy Wiek Kultury” aktywizującego społecznie osoby starsze. W 2015 kurator programu „Projekt: Aktor” z okazji 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce. W 2016 opracował i wdrożył w życie program stypendialny „Nowy Kraków” wspierający młodych krakowskich artystów.

Piotr Sieklucki