Narodowy instytut Fryderyka Chopina M K I D N Polskike Radio

Robert Tomaszewski

Kraków 14-15 IX 2017


Biografia

Prezes zarządu Comp SA. Od 2000 r. członek Rady Nadzorczej Comp SA, od 2004 zaś jej przewodniczący. W latach 2004–2017 zasiadał w radach nadzorczych spółek zależnych od Comp: Safe Computing Sp. z o.o. oraz PayTel SA. Od 2011 członek zarządu domu maklerskiego Ventus Asset Management SA. Od lutego 2017 do czerwca 2017 zasiadał w zarządzie spółki managerskiej CE Management Group sp. z o.o., w maju 2017 powołany w skład Rady Nadzorczej Domu Aukcyjnego Libra sp. z o.o. 2007–2011 członek zarządu Novitus SA, a w 2011 również zarządu Elzab SA. W pierwszej z tych spółek był wcześniej członkiem Rady Nadzorczej (2006–2007). W 2009 przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM SA. 2001–2006 w Polskiej Agencji Prasowej jako dyrektor oddziału PAP Biznes oraz doradca zarządu. 1995–2004 asystent w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. Równolegle (1994–2004) członek i przewodniczący Rady Nadzorczej w Bauma SA. 2000–2003 członek Rad Nadzorczych w Bauma System Sp. z o.o. i Bauma Inwestycje SA, 2015–2016 – w Infostrefa sp. z o.o. 1995 – 1997 oraz 1999–2000 wiceprezes zarządu Top Consulting Ltd., a także członek Rady Nadzorczej w PKS Polonus SA. 1996–1999 wiceprezes i członek zarządu Domu Inwestycyjnego BWE SA.  Wcześniej związany z Domem Maklerskim „Instalexport” SA., między 1993 a 1995 r. jako wiceprezesem zarządu. 1992–1993 w BRE Bank SA, kolejno jako asystent maklera i makler papierów wartościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kursy podyplomowe na Harvard Business School oraz London Business School, a także wiele innych kursów i szkoleń, w tym m.in. „Managing World-Class Futures Exchange” prowadzony przez Chicago Board of Trade, kurs bankowy organizowany przez Union Bank of Switzerland oraz Mini-MBA organizowany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania. W 1992 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Robert Tomaszewski